Waar kunnen we mogelijk samen aan werken:

Omgaan met emoties en crisissituaties,

Probleemoplossend denken en flexibel omgaan met verandering ,

Opkrikken van zelfwaardegevoel,

Terugvinden van motivatie,

Assertiviteitstraining,

Zelfredzaamheid,

Sociale vaardigheden ondersteunen,

Op zoek gaan naar een goede life balans,

Plannen, organiseren, structureren, uitvoeren en afronden van een activiteit of verschillende activiteiten,

Creatief denken stimuleren / terug mogelijk maken,

Timemanagement,

Ondersteunen en op zoek gaan naar een “voor jou” zinvolle dagbesteding,

Ondersteunen in het uitbouwen van een netwerk,

Omgaan met keuzes maken,

Taakgerichte training,

Koken… hoe begin ik er aan,

Hoe plan ik mijn dag?

Welke prioriteiten leg ik om een dag draagbaar door te komen.

Arbeidstrajectbegeleiding.

Begeleiding naar vrije tijdsinvulling.

Hoe doen we dit?

Samen gaan we op zoek naar welke activiteiten bij je passen.  Ervaringsgericht werken staat centraal.  Therapie door middel van het ‘doen’ om op die manier weer in beweging te komen. We integreren technieken die je geleerd hebt in dagdagelijkse activiteiten.  Hiervoor werken we een persoonlijk ondersteuningstraject uit.

Mogelijke middelen om deze doelstellingen te bereiken zijn artistieke activiteiten, fotograferen, drama, spel, schrijven, uitvoeren van huishoudelijke activiteiten zoals koken, opruimen, de natuur exploreren, wandelen of toeleiding naar werk, arbeidszorg, vrije tijd, vrijwilligerswerk. Alles wat betekenis brengt in het leven.