Praktisch

Hoe organiseren we een therapie?

Intakegesprek

In een intakegesprek gaan we samen op zoek welke doelstellingen we willen realiseren.  Op basis van dit gesprek kijken we welke de meest relevante therapievorm is en hoeveel sessies er nodig zijn.

Omgeving

In het eerste gesprek achterhalen we ook welke de belangrijke actoren zijn in jouw omgeving.  Hier kijken we als het al dan niet relevant is om deze te betrekken in het proces.

Therapievorm

Op basis van dit gesprek en de besproken doelstellingen kijken we welke therapievorm het meest aangewezen is.  Dit kan variëren van individuele therapie in de praktijk of aan huis tot specifiek aangeboden groepstherapie. 

Doelgroep waartoe ik mij richt

Ik richt mij op mensen die vastlopen in het dagelijks leven door psychisch lijden.  Die klacht kan licht, matig tot zwaar zijn.

Jongeren

Jongvolwassenen

Volwassenen

Kost therapie

In de praktijkAan huis
Intake en consultatie €55Intake en consultatie aan huis €70

Regio Evergem - Gent

Verplaatsingsvergoeding: €0,42/km

Intakegesprek?

Gedurende het intakegesprek leren we elkaar kennen, luister ik naar jouw verhaal en uitdagingen.  Op basis hiervan maak ik een inschatting van de noden die er zijn.

Op basis van dit gesprek doe ik een voorstel van aanpak en bepalen we de frequentie van de consultaties.

1 sessie duurt 60 minuten.

Afspraken

Indien je jouw therapie vervroegd wenst af te ronden vragen we om dit 1 sessie vooraf te melden.  Op die manier kunnen we samen kijken welke noodzakelijke stappen er nog gezet moeten worden om verworven vaardigheden te verankeren in jouw dagelijks leven.

Wil je een afspraak annuleren of verplaatsen, dit kan indien je het 48u op voorhand meldt.  Indien er niet verwittigd wordt, zal de afspraak in rekening gebracht worden.

Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het dossier van de praktijk .  

Ergotherapie is een paramedisch beroep. Dit houdt in dat ik een meldingsplicht heb t.o.v. een arts. Vraag een briefje voor 7 sessie bij jouw huisarts.

Voor ergotherapie en dramatherapie is er op heden geen terugbetaling.