Ergotherapie

 

Wat kan je verwachten van een ergotherapeut?

Ergotherapie is een erkend paramedisch beroep.  De ergotherapeut is de expert van het dagelijks en betekenisvol handelen.  De voornaamste doelstelling is om mensen op een zo kwalitatief mogelijke manier te laten deelnemen aan het dagelijks- en maatschappelijke leven.  Meer specifiek gaat het over zelfzorg, school, werk en vrije tijd.

Vertrekkend vanuit de sterktes, mogelijkheden en verlangens gaat de ergotherapeut samen met de persoon en zijn omgeving aan de slag om te komen tot een kwaliteitsvol bestaan.  Hierbij wordt er rekening gehouden met de pathologie of belemmering die de cliënt ervaart.

Op maat werken is mijn motto en op die manier wil ik jou terug leren genieten van wat betekenisvol is in jouw leven.  Samen gaan we op zoek naar een evenwicht in wat jou drijft, met jouw fysieke, sociale en cognitieve mogelijkheden.  Rekening houdend met jouw omgeving en de uitdagingen die daaraan verbonden zijn.  We denken hierbij aan jouw woon-, sociale-, werk-, of virtuele omgeving.

De ergotherapeut ondersteunt, coacht en geeft advies.  We stimuleren en trainen de cliënt om verworven vaardigheden te integreren in de eigen context. Het tempo wordt op maat aangepast.

De ergotherapeut kan zowel preventief, tijdens de crisis als in het kader van nazorg ingeschakeld worden.  Afhankelijk van de fase waarin je je bevindt zullen we therapie hierop afstemmen.

Hoe doen we dit?

Samen gaan we op zoek naar welke activiteiten bij je passen.  Ervaringsgericht werken staat centraal.  Therapie door middel van het ‘doen’ om op die manier weer in beweging te komen. We integreren technieken die je geleerd hebt in dagdagelijkse activiteiten.  Hiervoor werken we een persoonlijk ondersteuningstraject uit.

Mogelijke middelen om deze doelstellingen te bereiken zijn artistieke activiteiten, fotograferen, drama, spel, schrijven, uitvoeren van huishoudelijke activiteiten zoals koken, opruimen, de natuur exploreren, wandelen of toeleiding naar werk, arbeidszorg, vrije tijd, vrijwilligerswerk. Alles wat betekenis brengt in het leven.