Dramatherapie

 

DRAMATHERAPIE

Bij dramatherapie zetten we bewust technieken vanuit de dramawereld in om jouw lichaam en geest terug in beweging te brengen.  Door op een ‘speelse’ manier in actie te komen met klank, taal en lichaamsbewegingen  proberen we jouw identiteit te versterken en geven we de kans om moeilijke thema’s op een aanvaardbare manier naar buiten te laten komen. We geven een beeld aan ervaringen en geven vorm aan wat komen zal.  Op een speelse manier gaan we aan de slag met grenzen, normen, waarden, rollen en thema’s die jou aanbelangen. Zowel bewust als onbewust zal jouw creatief denkvermogen gestimuleerd worden.

Door ons oordeel uit te stellen geven we gericht associatief denken, flexibel associëren en verbeeldingskracht weer een kans.  Op die manier maken we het ervaren van kwaliteit van leven terug stap voor stap mogelijk.

Door met dramatechnieken te werken is er een constante wisselwerking tussen wat spel en wat reëel is.

Dramatherapie is een stroming binnen de creatieve therapie.  Het is een belevingsgerichte therapie.  Jij staat als individu of als groep samen met de therapeut in de actie.