Joke standaert

¡Chispa!

Voorstelling

¡Chispa! is een Spaanse uitdrukking die staat voor levensvreugde, glinstering, sprankels, spetters, ondeugendheid, geestigheid en vonken.  Vonken van vreugde, maar ook van woede. Een uiting van emoties in zijn meest explosieve vorm.

Maar… wat als de spetters in jezelf verdwenen zijn? Wat als dagdagelijks handelen, zoals je uiten naar de ander, je verzorgen, werken, naar school gaan, huishoudelijke taken opnemen, hobby’s uitoefenen of een netwerk van vrienden onderhouden klinken als een onmogelijke opdracht.  Als gewone dingen, die zo vanzelfsprekend zijn, niet meer lukken en je deze niet meer gecoördineerd krijgt. 

Dan gaan we bij ¡Chispa! na hoe we de vonk terug kunnen vinden.  We proberen behoeften terug af te stemmen op jouw noden door activiteiten uit te voeren die jouw dagelijks handelen kunnen beïnvloeden.   Op die manier kan je terug kwaliteit van leven ervaren zodat je op termijn terug kan glinsteren in datgene waar jij voor staat!

Wie is Joke Standaert?

Ik ben Joke, een guitige dame en moeder van 3 jonge kinderen. 

In mijn professioneel leven ben ik ergotherapeut. Daarnaast volgde ik een bijkomende opleiding als dramatherapeut.  Na afstuderen ging ik onmiddellijk aan de slag in de geestelijke gezondheidszorg.  Ik werkte in binnen- en buitenland met kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen in de residentiële acute en chronische zorg. Ik leerde er investeren in een sterke therapeutische relatie met een grote diversiteit aan cliënten.  

Mijn doel in het werken met mensen is hen door middel van activiteiten te motiveren, te activeren en terug te laten genieten van een gewone dag. Samen kiezen we voor activiteiten die jou opnieuw zin geven en bijdragen tot een sterkere weerbaarheid.  Geen zweverige toestanden, maar wel down to earth in het hier en nu werken met wat er is en dit duurzaam gaan verankeren.  Ik denk spontaan aan toeleiding naar vrijwilligerswerk, uitbouwen van een netwerk, invulling van vrije tijd, arbeidstraject begeleiding, er durven staan om uw mening te zeggen enz…

Instellingen waar ik de afgelopen 20 jaar werkte

Karus VZW – campus Gent en campus Melle

PC Sint Hiëronymus – Sint Niklaas

PC Sint Franciscus – Velzeke

Instituto Psicopedagógico Ciudad Joven San Juan De Dios – Sucre – Bolivia

Arteveldehogeschool – Gent

Creatief, ondernemend en flexibel zijn kernwoorden die mij het best typeren.  Ik ben een echte avonturier met een grote liefde om diverse culturen vanuit hun wortels te leren kennen.

Naast het werken met cliënten in de praktijk ben ik ook docente ergotherapie aan de Arteveldehogeschool waar ik dagelijks studenten inspireer en opleid tot ergotherapeut.  Ik belichaam er onderwerpen zoals creatief denken, internationalisering, diversiteit, professionele en persoonlijke identiteit en werken als ergotherapeut in de geestelijke gezondheidszorg.

 Ik ben lid van Ergotherapie Vlaanderen (EV) en de werkgroep Vlaamse ergotherapeuten geestelijke gezondheidszorg (VLEGG).

"Joke zorgt er voor dat ik de doelen in mijn leven terug kan DOEN." Evelien

"Zij gelooft in mij en zwengelt zo mijn DRIVE weer aan." Marc

"Joke is enthousiast, heeft een luisterend oor en is ondernemend." Filip